последняя из гуроновидных (guronka) wrote,
последняя из гуроновидных
guronka

Category:

Keren Peles, Itay, If this is life


קרן פלס Keren Peles - , איתי - Itay (Итай)
(Keren Peles)
איתי הגיע בשני
לבוש בגולף שחורה
אני חשבתי משהו זמני
שירפא לי את הלילה הקרוב
ויעזוב עם בוא האור
וייעלם ולא נזכור

איתי רגיל לריגושים
היו לו חודשים קשים
אבל יותר מידיי נשים
ולא זכה כמעט אף פעם לאהוב
הוא מחפש כתף רכה
כמה לילות של הדחקה

איתי לא מתעסק ברגשות יותר מידי
לא משנה לו מה עובר לי בחיי
אחרי שהוא סוגר ת'דלת ונפרד
וזה החורף הראשון שלי לבד.

איתי פירק חצי בקבוק
ורק חסר לו בדיוק
ממני עוד חצי חיבוק
שיסדר לו את הראש
ויירדם ועם הבוקר ייעלם
ושוב נשוב להתעלם

נעים לו לידי
גם לי קשה קצת לבדי..
הלילה נח בתוך ידי
משחקים באהבה אחד עם השני
ברור שזה זמני
ויש לו אחרות וזה לא ענייני

איתי לא מתעסק ברגשות יותר מידיי
לא משנה לו מה עובר לי בחיי
אחרי שהוא סוגר ת'דלת ונפרד
וזה החורף הראשון שלי לבד

וזאת אני שנקלעה לו בדרכו האומללה
לא מתעסקת בשלו
רק מתעסקת בשלה
שלא עושה עניין ממך
שלא תגיד לך
כמה עצבות יש במבט הזה שלך
כמה בדידות יש במגע הזה איתך

איתי לא מתעסק ברגשות יותר מידיי
לא משנה לו מה עובר לי בחיי
אחרי שהוא סוגר ת'דלת ונפרד
וזה החורף הראשון שלי לבדדד ...
Итай игия бе-шени.......Итай пришёл в понедельник
Лавуш бе-гольф шхора......одет в чёрный гольф
Ани хашавти машеу змани......я думала- что то временное
Ше-ирапе ли эт а-лайла а-каров.....то, что залечит ближайшую ночь
Ве-яазов им бо а-ор.....и уйдёт с приходом света (утра)
Ве-иалем ве-лё низкор....и пропадёт, и не вспомним

Итай рагиль ле-ригушим....Итай привык к эмоциям
Аю лё ходашим кашим.....у него были тяжёлие месяцы
Аваль ётер мидай нашим.....но слишком много женщин
Ве-лё заха ким'ат аф паам лееhов....и почти ни разу не любил
hу мехапес катеф рака......он ищет мягкое плечо
кама лейлёт шель адхака.....несколько ночей вытеснения (чувств, мыслей)

Итай лё митасек бе-регашот ётер мидай.....Итай не слишком заморачивается чувствами
лё мешане лё ма овер ли бе-хаяй....ему всё равно, что происходит в моей жизни,
ахрей ше-hу согер т'аделет ве-нифрад....после того, как он закрывает дверь и прощается.
ве-зе а-хореф а-ришон шели левад...это моя первая зима в одиночестве

Итай пирек хаци бакбук.....Итай выпил полбутылки
ве-рак хасер лё бидиюк....и ему только не хватает
мимени од хаци хибук.....пол-обнимания от меня
ше-исадер лё эт а-рош....для порядка в голове
ве-ирадем ве-им а-бокер иалем....и уснёт, и утром исчезнет
ве-шув нашув леит'алем....и снова будем игнорировать (друг друга)

наим лё леяди......ему приятно рядом со мной
гам ли каше кцат левади....и мне немного тяжело быть одной
алайла нах бетох яди.....ночь отдыхает в моей руке (или: этой ночью он отдыхает в моей руке)
месахаким бе-аhава эхад им а-шени........мы друг с другом играем в любовь
барур ше-зе змани....понятно, что это временно
ве-еш лё ахерот ве-зе лё иньяни....у него есть другие (женщины) и это не моё дело

Итай лё митасек бе-регашот ётер мидай.....

ве-зот ани ше-никлеа лё бе-дарко а-умляля.....и это я, та, что попалась ему на несчастном пути
лё мит'асекет бе-шелё.....не заморачивется его делами
рак мит'асекет бе-шеля.....занимается только своими
ше-лё оса иньян мимха....которая не интересуется тобой
ше-лё тагид леха.....которая не скажет тебе
кама ацвут еш бе-мабат азе шельха.....сколько грусти в твоём взгляде
кама бдидут еш бе-мага азе итха.....сколько одиночества в твоём прикосновении

Мтай лё митасек бе-регашот ётер мидай.....
Tags: муз.co.il
Subscribe

 • Брежнев и русская поэзия

  Извините, может и баян, но я вот только сейчас увидела...

 • greenpeace

  Прошу прощения у зеленых и сочувствующих.

 • доброе утро!

  *** ”Доброе утро!” - это когда на часах 11.00, на календаре суббота, а за окном Индийский океан, но не когда на календаре понедельник,…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments